Thành Dương Thương [43685]
20/04/2019 4:29:25 PM

số phức kết hợp elips và đường tròn

cho 2 số phức z1,z2 thỏa mãn |z1+1-2i|+|z1-3-3i|=2|z2-1-2,5i|= căn 17. tính max P=|z1-z2|+|z1+1+2i|

Toán Học 0 câu trả lời 621 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.