anhduong1a2 [67059]
04/09/2019 9:36:01 PM

Số nghiệm của pt Cosx = 13/14 trên khoảng (-pi/2;2pi)

Số nghiệm của pt Cosx = 13/14 trên khoảng (-pi/2;2pi)

Toán Học 04/09/2019 10:37:58 PM 1 câu trả lời 4100 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 15 khóa học 22:29 04-09-2019

Em làm tương tự câu hỏi này nhé

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.