MaiPhuong192 [174081] Đã mua 1 khóa học
15/10/2023 12:56:35 AM

sao Un+2=23 chứ kphai Un=23 thế ạ

Cần viết thêm bao nhiêu số vào giữa hai số 3−3 và 23 để có một dãy số lập thành cấp số cộng với công sai d=2?�=2?

A. 10.10.

B. 11.11.

C. 13.13.

D. 12.

f

Toán Học 0 câu trả lời 129 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.