Nguyễn Thị Yến Mai [66875] Đã mua 1 khóa học
12/12/2018 10:45:22 AM

sao lại có được chỗ này ạ

Toán Học 1 câu trả lời 696 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 19:34 12-12-2018

Hàm đặc trưng, em xem thêm bài 38-chương III trong khoá Pro X.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.