Nguyễn Thị Yến Mai [66875]
18/12/2018 5:39:11 PM

sao bỏ gia tri tuyet doi ma minh duoc âm vậy ạ

Toán Học 1 câu trả lời 566 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 12 khóa học 20:45 18-12-2018

$[m;2m]$ nằm trong đoạn 2 nghiệm pt bậc 2 nên gtri trong tuyệt đối âm nên phá ra có dấu - em

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.