lethitouyen [15907]
29/09/2019 6:39:31 PM

Quy tắc cộng quy tắc nhân tổ hợp

Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 6 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên mà mỗi số gồm 5 chữ số khác nhau đồng thời trong mỗi sô luôn có mặt shuwx số 3 và 6

Toán Học 1 câu trả lời 652 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Lý Thanh Tiến [45189] Mod Đã mua 2 khóa học 23:35 30-09-2019

Chữ không đẹp lắm bạn xem tạm

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.