Phamhang10c2 [112188] Đã mua 1 khóa học
13/10/2020 7:57:52 PM

quy tắc cộng quy tắc nhân

Một ngân hàng câu hỏi gồm 5 câu khó, 6 câu trung bình và 7 câu dễ. Hỏi có thể lập được bao nhiêu đề thi, mỗi đề gồm 5 câu hỏi sao cho: đề thi nhất thiêta có đủ 3 loại câu hỏi và số câu hỏi dễ không ita hơn 2

Mong các thầy cô giupa e ạ

Toán Học 1 câu trả lời 431 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 11:43 15-10-2020

Th1: 1 câu khó, 1 câu trung bình và 3 câu dễ

TH2: 1 câu khó, 2 câu trung bình và 2 câu dễ

TH3: 2 câu khó, 1 câu trung bình và 2 câu dễ

Có tất cả $C_{5}^{1}C_{6}^{1}C_{7}^{3}+C_{5}^{1}C_{6}^{2}C_{7}^{2}+C_{5}^{2}C_{6}^{1}C_{7}^{2}=3885.$

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.