lbnqn300605 [112037]
29/09/2020 7:36:51 PM

Quanh một hồ nước hình tròn có trồng 60 cây xanh, người ta chặt đi ngẫu nhiên 4 cây sao cho trong 4 cây bị chặt không có 2 cây cạnh nhau bằng. Có bao nhiêu cách?

Quanh một hồ nước hình tròn có trồng 60 cây xanh, người ta chặt đi ngẫu nhiên 4 cây sao cho trong 4 cây bị chặt không có 2 cây cạnh nhau bằng. Có bao nhiêu cách?

Toán học 30/09/2020 1:11:32 AM 1 câu trả lời 583 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 01:12 30-09-2020
0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.