An [68495] Đã mua 4 khóa học
03/06/2019 4:40:28 PM

Pro X xét chiều biến thiên hàm số

thầy và các bạn giải thích giúp em câu 17 tại sao chọn D ạ? em cảm ơn ạ

Toán Học 2 câu trả lời 642 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 17:27 04-06-2019

đạo hàm ra như này: \[y' = \dfrac{{\sqrt {{x^2} + 1}  - \dfrac{{2x.x}}{{2\sqrt {{x^2} + 1} }}}}{{{x^2} + 1}} = \dfrac{{{x^2} + 1 - {x^2}}}{{\left( {{x^2} + 1} \right)\sqrt {{x^2} + 1} }} = \dfrac{1}{{\left( {{x^2} + 1} \right)\sqrt {{x^2} + 1} }} > 0,\forall x \in \mathbb{R}.\]

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Thái Tài [63686] 08:17 04-06-2019

Đạo hàm đi bạn, rồi sẽ thấy biểu thức luôn dương và xác định với mọi x 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.