cindynguyen [82660] Đã mua 1 khóa học
15/12/2020 9:52:22 AM

Phương trình như này thì SHIFT SOLVE hay như nào cho nhanh ạ?

 

Toán Học 15/12/2020 9:57:57 AM 1 câu trả lời 370 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
cindynguyen [82660] Đã mua 1 khóa học 09:55 15-12-2020

 

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.