Nguyễn Duy Tấn [41220]
20/12/2019 2:33:25 PM

phương trình mũ và logarit

 giúp mk chi tiết câu này vơi cảm ơn trc Có bao nhiêu số nguyên m(20;20)m∈(−20;20) để phương trình log3x2+mx=log5(x2+mx+2)log3|x2+mx|=log5(x2+mx+2) có bốn nghiệm thực phân biệt.

Toán Học 1 câu trả lời 620 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 18:09 20-12-2019
0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.