nha28012001 [31398] Đã mua 1 khóa học
10/06/2019 12:04:51 PM

phương trình mặt cầu nội tiếp

Cho A(a,0,0) B(0,b,0) C(0,0,c), viết phương trình mặt cầu nội tiếp tứ diện OABC

Toán Học 1 câu trả lời 785 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
nha28012001 [31398] Đã mua 1 khóa học 12:37 10-06-2019

dạ thôi câu này e biết làm r ạ

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.