Trần Thị Hồng Minh [3650] Đã mua 2 khóa học
13/12/2018 3:09:37 PM

Phương trình lượng giác

 

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn [-10;10] để phương trình sin(xπ3)3cos(xπ3)=2msin(x−π3)−3cos(x−π3)=2m vô nghiệm.

Toán Học 1 câu trả lời 765 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 17:13 13-12-2018

pt $asinu+bcosu=c$ có nghiệm khi và chỉ khi $a^2+b^2\ge c^2$, vô nghiệm thì đk ngược lại em nhé, tức là $a^2+b^2<c^2$.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.