Nguyễn Thu Trang [13592] Đã mua 2 khóa học
05/12/2018 4:00:01 PM

Phụ thuộc tuyến tính

thầy giúp em ạ. 😞

Đại số tuyến tính 1 câu trả lời 647 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Thu Trang [13592] Đã mua 2 khóa học 16:23 05-12-2018

à thôi ạ, trong pros1 có rồi e giờ ms thấy :/

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.