Westlife [1979] Đã mua 1 khóa học
09/01/2019 5:39:58 AM

OXYZ phương trình mặt phẳng đề số 1

mn cho em hỏi câu này với ạ : cho hệ OXYZ và hai điểm M(1;2;1),N(-1;0;-1) hỏi có tất cả bao nhiêu mặt phẳng qua M,N cắt Ox ,Oy lần lượt tại A,B sao cho AM/AB=căn 3 

Toán Học 1 câu trả lời 647 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 02:39 10-01-2019

trong thi online có giải ko em???

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.