LD [84991] Đã mua 2 khóa học
07/01/2021 5:24:57 PM

Ông An vay ngân hàng một số tiền là 80 triệu đồng và phải trả hết trong 20 ngày với lãi suất 0.8%/tháng.Mỗi tháng ông An trả 4 triệu cộng tiền lãi của tiền nợ.Hỏi sau 20 tháng tổng số tiền đã trả là bao nhiêu?

Ông An vay ngân hàng một số tiền là 80 triệu đồng và phải trả hết trong 20 ngày với lãi suất 0.8%/tháng.Mỗi tháng ông An trả 4 triệu cộng tiền lãi của tiền nợ.Hỏi sau 20 tháng tổng số tiền đã trả là bao  nhiêu? 

Toán Học 0 câu trả lời 261 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.