Hu?nh Ng?c Trân [14262] Đã mua 1 khóa học
13/08/2019 8:52:34 PM

nhờ thầy giúp em phần mệnh đề đảo này ạ

mệnh đề đảo q => p đúng sai khi nào ạ?

Toán Học 1 câu trả lời 368 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vũ Huy Hoàng [29583] Đã mua 2 khóa học 21:57 07-09-2019

Ta quy ước 1 là đúng, 0 là sai.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.