phóngviênluud?ng [164658]
04/01/2023 3:00:37 PM

Nhờ mọi người giải giúp em với , cô không cho giải ma trận theo cách đổi hàng

Olympic Toán SV - Đại số 04/01/2023 6:01:40 PM 1 câu trả lời 333 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 18:01 04-01-2023

Đề bài yêu cầu gì em?

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.