Nguyễn Kim Bảo [28176] Đã mua 1 khóa học
15/01/2019 9:13:51 PM

Nhờ các a c mod giúp e câu hình oxyz này với ạ ( Câu 11 !!! )

Toán Học 2 câu trả lời 592 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Kim Bảo [28176] Đã mua 1 khóa học 21:50 16-01-2019

E cảm ơn thầy ạ !!!

 

0
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 01:35 16-01-2019

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.