hoangminhhiengoku [10459] Đã mua 4 khóa học
27/10/2019 8:34:54 PM

Nguyên Hàm từng phần

Thầy giúp em tự luận nguyên hàm từng phần câu này ạ: nguyên hàm của ln(5x^2-4x+2) là?

Toán Học 0 câu trả lời 463 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.