bientienlong [28635] Đã mua 4 khóa học
20/04/2019 5:04:13 PM

nguyên hàm tích phân, tìm công thức tổng quát

Thầy và mấy bạn giải giúp em tìm A,B với ạ

Câu B khi (cosx) mũ n thì mình có công thức tổng quát nào không ạ, câu A cũng vậy

Toán Học 0 câu trả lời 604 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.