KCN [12025]
03/03/2019 3:59:24 PM

nguyên hàm - tích phân

Toán Học 1 câu trả lời 565 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 16:07 03-03-2019

Theo đề bài ta có \[F'(x)=y\Rightarrow \frac{1}{x}=\frac{f(x)}{{{x}^{3}}}\Rightarrow f(x)={{x}^{2}}.\]

Tính \[\int{f'(x)\ln xdx=}\int{\ln xd\left( f(x) \right)=}f(x)\ln x-\int{\frac{f(x)}{x}}dx={{x}^{2}}\ln x-\int{xdx}={{x}^{2}}\ln x-\frac{{{x}^{2}}}{2}+C.\] 

Chọn đáp án C.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.