Yên Chi [44616]
23/12/2018 9:59:44 PM

NGUYÊN HÀM min max

Toán Học 1 câu trả lời 772 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 20 khóa học 03:15 24-12-2018

Em học bài giảng f và f' bên tích phân.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.