nnminh322 [38399]
10/01/2020 9:29:46 PM

nguyên hàm của hàm

giúp mình tìm nguyên hàm của f(x)=e^x/x với ạ mình tìm hoài k ra 

Toán Học 1 câu trả lời 402 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 20 khóa học 22:39 10-01-2020

hàm số này ko tìm được nguyên hàm sơ cấp của nó

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.