Lê Duong Minh Anh [11021]
12/05/2020 11:47:47 AM

Người ta cắt một miếng tôn hình tròn thành ba miếng hình quạt bằng nhau.

Người ta cắt một miếng tôn hình tròn thành ba miếng hình quạt bằng nhau. Sau đó mỗi miếng hình quạt được gò thành hình nón không có đáy. Gọi 2α là góc ở đỉnh của hình nón đó, sin α bằng ? A. 1/2 B. 1/3 C. căn 2/2 D. căn 3/2

Toán Học 1 câu trả lời 7334 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
nguyenbahiep7 [95026] 12:26 12-05-2020

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.