Phúc Thắng [127551] Đã mua 5 khóa học
17/07/2021 8:05:07 PM

Một nhóm học sinh có 8 người trong đó có lớp trưởng; bí thư và lớp phó. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 8 bạn này vào bàn tròn sao cho 3 bạn cán bộ lớp không ngồi cạnh nhau. A.6420 B.2860 C.4320 D.5420

Một nhóm học sinh có 8 người trong đó có lớp trưởng; bí thư và lớp phó. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 8 bạn này vào bàn tròn sao cho 3 bạn cán bộ lớp không ngồi cạnh nhau.

A.6420    B.2860    C.4320    D.5420

Toán Học 1 câu trả lời 1600 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
NGUYỄN RIN CÔ [134047] Đã mua 4 khóa học 20:52 17-07-2021

Số cách xếp 8 người một cách ngẫu nhiên: (8-1)!
Số cách xếp 3 người ngồi cạnh nhau: 3!.(6-1)! (trói 3 người thành 1 phần từ, sắp xếp vị trí cho 3 người)

Số cách sắp xếp thỏa mãn: 7!-3!.5!=4320

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.