Phúc Thắng [127551] Đã mua 5 khóa học
21/07/2021 9:57:14 PM

Một cỗ bài có 52 là bài, bạn An rút ngẫu nhiên 5 lá. Hỏi có số trường hợp xảy ra là?

Một cỗ bài có 52 là bài, bạn An rút ngẫu nhiên 5 lá. Hỏi có số trường hợp xảy ra là?

Toán Học 1 câu trả lời 538 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 22:09 22-07-2021

Rút ngẫu nhiên 5 lá bài từ cỗ bài 52 lá (không xếp thứ tự) có $C_{52}^{5}$ cách.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.