David Nguyen Tran [28400]
26/02/2020 3:23:58 PM

Mong thầy giảng giải chi tiết giúp em 2 câu này ạ.

Toán Học 1 câu trả lời 243 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 41 khóa học 13:39 28-02-2020

Em học mấy bài min-max tích phân là làm được dạng này.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.