Unset [128042]
16/05/2021 8:38:54 PM

Môn Lý thuyết xác suất

Một lô hàng thịt đông lạnh đóng gói nhập khẩu với tỉ lệ bị nhiểm khuẩn là 1,6%. Kiểm tra lần lượt ngẫu nhiên 2000 gói thịt từ lô hàng này. Tính xác suất có đúng 36 gói thịt bị nhiểm khuẩn ?

Xác suất - thống kê 2 câu trả lời 2745 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đinh Thị Sương Mai [122441] Đã mua 1 khóa học 19:27 18-05-2021

Theo mình nghĩ là

Xác suất để 36 gói cùng nhiễm là (0.016)^36

Chọn ngẫu nhiên 36 trong 2000 là : 2000C36

Nên mình nghĩ nó ra như hình sau...

(Mà máy mình bấm k ra số đc... lớn quá hay s í 😅) 

0
Lời giải
Đã ghim
Đinh Thị Sương Mai [122441] Đã mua 1 khóa học 19:27 18-05-2021

Theo mình nghĩ là

Xác suất để 36 gói cùng nhiễm là (0.016)^36

Chọn ngẫu nhiên 36 trong 2000 là : 2000C36

Nên mình nghĩ nó ra như hình sau...

(Mà máy mình bấm k ra số đc... lớn quá hay s í 😅) 

0
Lời giải
Đã ghim
Đinh Thị Sương Mai [122441] Đã mua 1 khóa học 19:27 18-05-2021

.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.