Minhthi1310 [24323] Đã mua 4 khóa học
14/08/2019 11:02:49 PM

Mối quan hệ giữa đạo hàm và tính đồng biến nghịch biến của hàm số

mình in đề bài 2 ra thì câu 50 không giống trong bài thi . Mọi người giúp với ạ 

Toán Học 0 câu trả lời 1099 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.