BT [47727] Đã mua 1 khóa học
11/06/2020 8:27:34 PM

mọi người ơi giúp em câu này với ạ

Toán Học 12/06/2020 2:05:59 AM 1 câu trả lời 409 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 36 khóa học 02:09 12-06-2020

$\sin \alpha  = \dfrac{r}{l} \Leftrightarrow l = \dfrac{r}{{\sin \alpha }} \Rightarrow {S_{xq}} = \pi rl = \dfrac{{\pi {r^2}}}{{\sin \alpha }}.$

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.