nyy12345 [55499] Đã mua 2 khóa học
09/09/2019 8:45:29 PM

mọi người ơi cho mình hỏi câu đơn điệu này mình tính ra đáp án là 9,mà thầy lại ra 6,mình tính đi tính lại mấy lần rồi ~~

có bao nhiêu giá trị nguyên của m làm cho y=(mx +10)/(2x+m) nghịch biến trên (0,2)

Toán Học 1 câu trả lời 376 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 21:01 09-09-2019

Em cmt dưới câu hỏid đó

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.