Quốc Khang [158994]
18/12/2022 2:49:27 PM

mọi người ơi cho em hỏi câu này với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 365 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 17:54 19-12-2022

Xem lại Bài giảng Xác định số điểm cực trị của hàm số thông qua dáng điệu đồ thị hàm đa thức khoá VDC XMAX.

$f\left( x \right)=ax{{\left( x-2 \right)}^{2}}\left( x-b \right)\left( x-c \right),\left( a>0;3<b<4<c \right)$

$\Rightarrow g\left( x \right)={{\left( {{x}^{2}}+x \right)}^{2021}}{{\left[ f\left( x \right) \right]}^{2022}}+1$

$={{a}^{2}}{{\left( {{x}^{2}}+x \right)}^{2021}}{{x}^{2022}}{{\left( x-2 \right)}^{4044}}{{\left( x-b \right)}^{2022}}{{\left( x-c \right)}^{2022}}+1$

$={{a}^{2}}{{x}^{4043}}{{\left( x+1 \right)}^{2021}}{{\left( x-2 \right)}^{4044}}{{\left( x-b \right)}^{2022}}{{\left( x-c \right)}^{2022}}+1$ có cùng số điểm cực trị với hàm số $h\left( x \right)={{a}^{2}}{{x}^{4043}}{{\left( x+1 \right)}^{2021}}{{\left( x-2 \right)}^{4044}}{{\left( x-b \right)}^{2022}}{{\left( x-c \right)}^{2022}}$

Phác đồ thị hàm số này có tất cả 7 điểm cực trị trong đó 3 điểm cực đại và 4 điểm cực tiểu.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.