Ahihi [57071] Đã mua 4 khóa học
22/02/2019 12:25:37 AM

MỌI NGƯỜI GIÚP VS Ạ em camon hihi

Toán Học 2 câu trả lời 511 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 01:55 22-02-2019

Thực hiện tương tự http://www.askmath.vn/cau-hoi/cho-ham-so-yfx-co-dao-ham-lien-tuc-tren-doan-01-thoa-man-/8670ebf7-a7ef-4b85-ae47-b878b0e3e9fc

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 01:55 22-02-2019

Em tham khảo câu này bên Xmax nhé.

2

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.