Ahihi [57071] Đã mua 4 khóa học
20/02/2019 9:28:52 PM

MỌI NGƯỜI GIÚP VS Ạ em camon hihi

Toán Học 3 câu trả lời 810 lượt xem

3 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 20:57 22-02-2019

Em đọc lời giải trên nhé.

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 01:16 22-02-2019

Chọn gốc tạo độ $O$ là tâm của hình vuông, hệ trục $Oxy$ như bình thường, tức Ox trùng với OY như hình.

Phương trình nửa đường tròn trên là $y=\sqrt{25-x^2}.$

Bốn đỉnh của HV là ABCD, với A thuộc góc phần tư thứ 2 và B thuộc góc phần tư thứ nhất tức $A(-4;0), B(4;0).$ PT đường AB là $y=4.$

Tìm giao điểm của đường tròn khi cắt đường AB, PTHĐGĐ là $y=4 \Leftrightarrow 25-x^2=16 \Leftrightarrow x=\pm 3.$

Vậy thể tích cần tìm là \[V = 2\pi \left[ {\int\limits_0^3 {{{\left( {\sqrt {25 - {x^2}} } \right)}^2}dx}  + \int\limits_3^4 {{{\left( 4 \right)}^2}dx}  + \int\limits_4^5 {\left( {\sqrt {25 - {x^2}} } \right)dx} } \right] = \dfrac{{520\pi }}{3}.\]

Chọn đáp án A.

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 15:54 21-02-2019

Chọn đáp án A nha em.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.