Ahihi [57071] Đã mua 4 khóa học
25/01/2019 11:04:01 PM

MỌI NGƯỜI GIÚP VS Ạ em camon hihi

Cho f(x)=x^2-4034x+2017*2018 

Biết f1(x)=f(x)

  fn(x)=f(fn-1(x))

Tính nguyên hàm f2018(x)

Toán Học 1 câu trả lời 534 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 23:35 25-01-2019
1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.