Hà Quang Khải [118115]
25/03/2021 11:25:19 PM

mọi người giúp mình vs

Toán Học 25/03/2021 11:26:57 PM 1 câu trả lời 423 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 22:38 26-03-2021

Em thêm bớt (x+2) rồi liên hợp nha!

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.