Đỗ Hà Minh Trí [75466] Đã mua 3 khóa học
27/01/2021 8:07:37 PM

Mọi người giúp mình với ạ

Cho dãy (Un) xác định bơỉ U1=3/2

                                       Un+1=1/(4-4Un) 

.Tìm số hạng tổng quát Un

Toán Học 0 câu trả lời 402 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.