Unset [77225]
06/12/2019 8:42:25 PM

mọi người giúp mình với ạ

Mỗi bạn An và Bình chọn ngẫu nhiên ba số trong tập {1,2,3,4,5,6,7,8,9}.Xác suất để trong hai bộ ba số của An và Bình chọn ra có nhiều nhất một số giống nhau

Toán Học 0 câu trả lời 447 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.