Huỳnh Hạ Anh [86190] Đã mua 1 khóa học
13/07/2020 5:51:36 PM

Mọi người giúp mình câu thể tích này với ạ

cho khối chóp S.ABCD có chiều cao bằng 9 và đáy là hình bình hành diện tích là 10. gọi M,N,P,Q lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAB, SBC,SCD,SDA . tính thể tích khối đa diện có các đỉnh M,N,P,Q,B,D

Toán Học 0 câu trả lời 471 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.