czazies66 [111082]
29/10/2020 10:59:06 PM

Mọi người giúp mình câu này với ạ

Cho khối lập phương ABCD.A'B'C'D' có thể tích bằng 8a^3 . Tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng (CDD’C’)

Toán Học 2 câu trả lời 588 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Lê quý [111316] Đã mua 1 khóa học 21:05 05-11-2020

2a nha bạn

0
Lời giải
Đã ghim
Lê quý [111316] Đã mua 1 khóa học 21:05 05-11-2020

2a nha bạn

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.