IT [37524]
18/10/2019 9:41:50 PM

mọi người giúp mình câu này với

Có bao nhiêu cặp số nguyên (a;b)(a;b) thoả mãn a,b(20;20)a,b∈(−20;20) để hàm số y=x8+ax7+bx6+1y=x8+ax7+bx6+1 đạt cực tiểu tại điểm x=0.

Toán Học 2 câu trả lời 228 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 41 khóa học 10:30 19-10-2019

Em xem bài giảng định lý tổng quát cực trị bên khoá xmax, đây là bài tập của bài giảng đó.

0
Lời giải
IT [37524] Đã mua 1 khóa học 22:27 22-10-2019

dạ vầng ...e xem ở bên đó ra đó thầy .cơ mà sao bài đó thầy ko cho đáp án vậy

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.