NT [26351]
17/06/2019 3:28:26 PM

Mọi người giúp mình câu này với

Trong một hộp có 100 tấm thẻ được đánh số từ 101đến 200(mỗi tấm thẻ được đánh một số khác nhau). Lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 tấm thẻ trong hộp. Xác suất để tổng các sốghi trên 3 tấm thẻ đó là một số chia hết cho 3 bằng

Toán Học 1 câu trả lời 4765 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
vuongngaocan [16565] 20:05 02-07-2019

Từ 101 đến 200 có:

-33 tấm thẻ ghi số chia hết cho 3

-33 tấm thẻ ghi số chia 3 dư 1

-34 tấm thẻ ghi số chia 3 dư 2

=> Số cách là 33C3*2+34C3+33*33*34=53922 cách

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.