NT [26351]
09/06/2019 4:04:23 PM

Mọi người giúp mình câu này với

Cho hàm số y=x^4 - 2x^2 có đồ thị (C). Có bao nhiêu đường thẳng d có đúng 3 điểm chung với đồ thị (C) và các điểm chung có hoành độ x1, x2, x3 thỏa mãn x1^3 + x2^3 + x3^3 = -1

A. 0             B. 1              C. 2             D. 3

Toán Học 1 câu trả lời 463 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 19:39 09-06-2019

em xem đề xplus số 13 em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.