ledolinhchi [103558] Đã mua 2 khóa học
29/04/2021 9:56:20 AM

Mọi người giúp mình câu bất phương trình logarit này ạ

Có bao nhiêu số nguyên x để ứng với mỗi x có không quá 728 số nguyên y thỏa log4(x^2+y)>=log3(x+y)?
A.59
B.58
C.116
D.115

Toán Học 1 câu trả lời 588 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 10:56 29-04-2021

Em học bài khảo sát trực tiếp hàm số bài nghiệm của mũ -loga bên xmax là ok nha.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.