Ngtruclinh207 [103530] Đã mua 4 khóa học
29/07/2020 12:27:35 PM

mọi người giúp mình câu 19 với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 266 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 16:09 30-07-2020

Em vẽ đồ thị của hàm số y=f(lxl) rồi cho đg thẳng y=m cắt đths f(lxl) tại 6 điểm phân biệt là tìm được m rồi

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.