occala20k [56177] Đã mua 2 khóa học
09/04/2020 12:05:54 AM

Mọi người giúp em với ạ.em cảm ơn!

Toán Học 1 câu trả lời 338 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
TranLuân [76307] 11:05 09-04-2020

D đó bạn... do trong 7 số chỉ có số 6 chia hết cho 6 do đó chỉ có 1 cách chọn

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.