thuatton93 [113392]
18/10/2020 6:00:19 PM

Moi nguoi giup em voi a. em cam on

cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnhh a. Cạnh SA vuông góc với đáy và SA=y. Trên cạnh AD lấy điểm M sao cho AM=x. Biết rằng x^2+y^2=a^2. tìm giá trị lớn nhất của thể tích khối chóp S.ABCM

Trung tâm gia sư

gia sư toán

http://giasutuoitre.com/

Toán học 0 câu trả lời 421 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.