Nguyễn Huệ Lam [95463]
29/11/2020 10:46:48 AM

Mọi người giúp em với ạ

Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông tại A, AB=a, BC=2a. Mặt bên BCC'B' là hình thoi và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chứa đáy. Góc giữa hai mặt phẳng (BCC'B') và ABB'A' bằng alpha với tan(alpha) = 5sqrt(2)/4. 

Tính

a) Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C'

b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng A'C' và B'C

Toán Học 0 câu trả lời 616 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.