Unset [113112]
14/10/2020 10:21:05 PM

Mọi người giúp em với ạ

Cho hàm số y=2xx+1 có đồ thị (C) và điểm A(0;a). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của a để từ A kẻ được hai tiếp tuyến AM,AN đến (C) với M,N là các tiếp điểm và MN=4. Tổng các phần tử của S bằng

Toán Học 1 câu trả lời 434 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 11:46 15-10-2020
0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.